تعرفه ها

تعرفه ها

این دفتر در زمینه ترجمه دانشجویی، کتب، مقالات، پایان نامه ها ورزومه به تمامی زبانها بجز عربی فعال است. نرخ خدمات ارائه شونده به شرح زیر است.

نرخ نامه (تومان)-ترجمه جهانگیری

ترجمه

 

زبان

کلمه

صفحه 165 کلمه ای

 

مقاله و متون ساده

فارسی به انگلیسی

363

60000

انگلیسی به فارسی

181

30000

زبانهای اروپایی

600

100000

شرق اسیا

785

130000

 

چکیده مقاله و پایان نامه

فارسی به انگلیسی

500

83000

انگلیسی به فارسی

250

42000

 

کاتالوگ و رزومه

فارسی به انگلیسی

700

115000

انگلیسی به فارسی

360

60000

ترجمه شفاهی

نوار و فیلم

زبان

هر دقیقه

فارسی به انگلیسی

20000

انگلیسی به فارسی

30000

مترجم حضوری و همزمان

هر ساعت

1500000

پایان نامه و پروپزال

کارشناسی و کارشناسی ارشد

مدیریت و روانشناسی و محیط زیست

پایان نامه

هر فصل 750000

5 فصل 3750000

پروپزال

750

750

مترجمی، ادبیات انگلیسی و آموزش انگلیسی

پایان نامه

هر فصل 1200000

5 فصل 6000000

پروپزال

1200000

1200000

دکترا

مدیریت و روانشناسی و محیط زیست

پایان نامه

هر فصل 1600000

5 فصل 8000000

پروپزال

1600000

1600000

مترجمی، ادبیات انگلیسی و آموزش انگلیسی

پایان نامه

هر فصل 2500000

5 فصل 12500000

پروپزال

2500000

2500000

تکمیل فرم سفارت

هر برگ

100000

مقاله

مقاله نویسی از پایان نامه

1500000

مقاله ترویجی

500000

مقاله پژوهشی

2000000

ثبت مقاله در Academia.edu

3000000 ، در زمان کمتر از یک هفته

Scroll to top