سفارتخانه ها

لیست سفارت خانه های تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن ها که توسط دارالترجمه جهانگیری گردآوری شده است را می توانید در این پست مشاهده فرمایید. جهت سهولت در یافتن سفارت مورد نظر دکمه های Ctrl + F را همزمان فشرده و نام سفارت مورد نظر را تایپ نمایید.

سفارت آفريقاي جنوبي (South Africa)
آدرس: ميدان تجريش- خیابان ‏وليعصر- باغ فردوس-‏خیابان يكتا- پلاک ۵‏‎‎
تلفن: ‏۲۲۷۰۲۸۶۶-۹
فکس: ‏۲۲۷۱۹۵۱۶‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ ، (جهت ویزا) ۱۲- ۹‏

سفارت آرژانتين (Argentina)
آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏
تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏
فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏
سایت: http://www.argentinembiran.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت آذربايجان (Azerbaijan)
آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏
تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱
فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏

سفارت اردن (Jordan)
آدرس: شهرک قدس(غرب)- فاز ‏‏۴- خیابان زرافشان ‏شمالی- کوچه دوم- پلاک ‏‏۷‏
تلفن: ۸۸۰۸۸۳۵۶، ۸۸۰۸۸۵۵۱
فکس: ‏۸۸۰۸۰۴۹۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت اتريش (Austria)
آدرس: نیاوران- خ باهنر- خ مقدسی- خ احمدی زمانی- کوچه میرولی- پلاک ۱۱
تلفن: ۴۲-۴۰-۲۲۷۵۰۰۳۸
فکس: ‏۲۲۷۰۵۲۶۲‏
سایت: http://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸/۳۰‏‏

سفارت آلمان (Germany)
آدرس: خيابان فردوسي-‏ روبروي بانك مركزي- ‏پلاک ۳۲۰‏
تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰
فکس: ‏۳۹۹۹۱۸۹۰‏
سایت: http://www.teheran.diplo.de
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه‏

سفارت ازبكستان (Uzbekistan)
آدرس: چهارراه فرمانیه- خیابان ‏بوستان- کوچه نسترن- ‏پلاک ۲۱‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۲۰۷۱‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت اروگوئه (Uruguay)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۵‏
تلفن: ‏۸۸۶۷۹۶۹۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

سفارت ارمنستان (Armenia)
آدرس: خيابان جمهوري- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸
فکس: ‏۶۶۷۰۰۶۵۷‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت اسلوواك (Slovakia)
آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏
تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵
فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت استراليا (Australia)
آدرس: خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه ۲۳- پلاک ۲‏
تلفن: ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶
سایت: http://www.iran.embassy.gov.au
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰‏

سفارت اسپانيا (Spain)
آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی
تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱
فکس: ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏

سفارت اكراين (Ukraine)
آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏
تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱
فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏
روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت افغانستان (Afghanistan)
آدرس: بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم
تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶
فکس: ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏
سایت: http://www.afghanembassy.ir/pj
ایمیل: info@afghanembassy.irinfo@afghanembassy.ir

سفارت اسلووانيا (Slovenia)
آدرس: پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت اندونزي (Indonesia)
آدرس: قائم مقام فراهانی- ‏نرسیده به خیابان بهشتی ‏‏(عباس آباد)- پلاک ‏‏۱۷۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۱۷۲۵۱‏، ‏۸۸۷۱۶۸۶۵‏، ‏۸۸۷۲۶۶۲۷‏
سایت: www.indonesian-embassy.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab Emirates)
آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵
فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت الجزایر (Algeria)
آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏
تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲
فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏
سایت: www.algeriaemb.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏
روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹

سفارت ايرلند (Ireland)
آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏
تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸
فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏
سایت: http://www.embassyofireland.ir
روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت ايتاليا (Italy)
آدرس: انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏
تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵
فکس: ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏
سایت: http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت انگلستان (British)
آدرس: خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏
تلفن: ‏۶۴۰۵۲۰۰۰‏
سایت: http://ukiniran.fco.gov.uk/fa
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت برونئي دارالسلام (Brunei Darussalam)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۸۸۷۹۷۹۴۶‏، ‏۸۸۷۹۸۴۵۶‏
فکس: ‏۸۸۷۷۰۱۶۲‏

سفارت برزيل (Brazil)
آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان بهار- نبش خیابان ‏یکتا- پلاک ۲۶‏
تلفن: ۹-۲۲۷۵۳۱۰۸، ۲۲۷۵۲۷۱۱
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت بحرين (Bahrain)
آدرس: بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت بنگلادش (Bangladesh)
آدرس: ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏
تلفن: ۵-۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸‏
فکس: ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت بلغارستان (Bulgaria)
آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت بلژيك (Belgium)
آدرس: ولی عصر- خیابان ‏فیاضی(فرشته)- پلاک ‏‏۱۵۵‏
تلفن: ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏
سایت: http://www.diplomatie.be/tehran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت پرتغال (Portugal)
آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه روزبه- پلاک ۱۶‏
تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰، ۲۲۵۸۲۷۶۰، ۲۲۵۴۳۲۳۷
فکس: ‏۲۲۵۵۲۶۶۸‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت پاكستان (Pakistan)
آدرس: فاطمی- روبروی خیابان ‏جمالزاده- نبش خیابان ‏اعتمادزاده- پلاک ۱‏
تلفن: ۹۱-۶۶۹۴۱۳۸۸، ۹۰-۶۶۹۴۴۸۸۸
فکس: ‏۶۶۹۴۴۸۹۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۰/۳۰- ۹‏

سفارت بوسني و ‏هرزگوين (Bosnia)
آدرس: شهرک قدس(غرب)- ‏خیابان ایران زمین- ‏خیابان چهارم- کوچه ‏آبان- پلاک ۱۱‏
تلفن: ۳۰-۸۸۰۸۶۹۲۹، ۸۸۰۹۲۷۲۸
فکس: ‏۸۸۰۹۲۱۲۰‏
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) روزهای فرد ۱۳- ۱۰‏

سفارت تركمنستان (Turkmenistan)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏خیابان وطن پور- خیابان ‏براتی- پلاک ۳۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۰۶۳۰۶‏، ‏۲۲۲۰۶۷۳۱‏
سایت: http://turkmenistan.visahq.com/embassy/Iran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت تايلند (Thailand)
آدرس: بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- کوچه ‏استقلال- پلاک ۴‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏
فکس: ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏
سایت: http://www.thaiembassy-tehran.org
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت تاجیکستان (Tajikistan)
آدرس: باهنر(نیاوران)- خیابان ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏
فکس: ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏
سایت: http://www.tajikistan-embassy.com
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت چين (China)
آدرس: خيابان پاسداران- چهارراه فرمانيه- خيابان نارنجستان هفتم- پلاک ۳۲
تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰، ۲۲۸۱۶۶۰۰
فکس: ‏۲۲۲۹۰۶۹۰‏
سایت: http://www.chinaembassy.ir

سفارت چك (Czech Republic)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏
فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏
سایت: http://www.mzv.cz/tehran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت تركيه (Turkey)
آدرس: فردوسی- چهارراه ‏استانبول
تلفن: ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس: ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏

سفارت روماني (Romania)
آدرس: بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏
فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏

سفارت روسيه (Russia)
آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏
تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏
سایت: http://www.rusembiran.ru
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏

سفارت دانمارك (Denmark)
آدرس: خيابان شريعتي- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتي- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰‏
فکس: ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏
سایت: http://www.ambteheran.um.dk
روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت سوئد (Sweden)
آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏
تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲
فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏
سایت: http://www.swedenabroad.com/Start____25446.aspx
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت سريلانكا (Sri Lanka)
آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ‏‏۱۱‏
تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏
فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏
سایت: http://www.slembir.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۸‏

سفارت ژاپن (Japan)
آدرس: میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک ‏‏۱۲‏
تلفن: ۳-۸۸۷۱۷۹۲۲
فکس: ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏
سایت: http://www.ir.emb-japan.go.jp
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت سوريه (Syria)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲
فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏

حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس
آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏
تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏
فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏
سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏

سفارت سوئيس (Switzerland)
آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏
تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳
سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت صربستان (Serbia)
آدرس: ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹
فکس: ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰‏

سفارت سومالي (Somalia)
آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک ‏‏۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت سودان (Sudan)
آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳
فکس: ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏
سایت: http://www.sudanembassyir.com

سفارت عمان (Oman)
آدرس: آفریقا (جردن)- کوچه ‏تندیس- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲-۲۲۰۵۷۶۴۱
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت عربستان سعودي (Saudi Arabia)
آدرس: پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏
فکس: ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۹ ‏

سفارت عراق (Iraq)
آدرس: میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏
تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵
سایت: http://www.iraqembassy.ir/indexf.htm

سفارت فنلاند (Finland)
آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه ‏حدادیان- پلاک ۲‏
تلفن: ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏
فکس: ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏
سایت: http://www.finland.org.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏

سفارت فلسطين (Palestinian)
آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏
تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت فرانسه (France)
آدرس: خيابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏
تلفن: ۸-۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰
فکس: ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳‏‏
سایت: http://www.ambafrance-ir.org/‏ ‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏

سفارت قزاقستان (Kazakhstan)
آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏
تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱
فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏
سایت: http://www.kziniran.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت قبرس (Cyprus)
آدرس: تجریش- خیابان ‏دزاشیب- خیابان ‏کریمی- پلاک ۳۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۲۱۹۸۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۱۹۸۴۳‏، ‏۲۲۲۰۱۲۴۰‏
سایت: http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_Tehran.nsf/
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت فليپين (Philippines)
آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴
فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏
سایت: http://www.philippineembassy.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت كرواسي (Croatia)
آدرس: خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک ۲۵
تلفن: ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳‏
فکس: ‏۲۲۵۴۹۱۹۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت كانادا (Canada)
آدرس: خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک ۴
تلفن: ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏
فکس: ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏
سایت: http://www.iran.gc.ca
سایت اداره مهاجرت‏: http://www.cic.gc.ca
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳- ۷/۳۰

سفارت قطر (Qatar)
آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏
تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵
فکس: ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت كنيا (Kenya)
آدرس: بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏
فکس: ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

سفارت كويت (Kuwait)
آدرس: دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏
تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷
فکس: ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲/۳۰- ۹‏

سفارت كره جنوبي (South Korea)
آدرس: میدان ونک- شیخ بهایی ‏شمالی- خیابان دانشور ‏غربی- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰
فکس: ‏۸۸۰۵۴۸۹۹‏
سایت: http://irn.mofat.go.kr/eng/af/
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت لبنان (Lebanon)
آدرس: خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏
تلفن: ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏
فکس: ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت گرجستان (Georgia)
آدرس: بزرگراه صدر- خیابان ‏شهید کلاه‌دوز- خیابان ‏قلندری- کوچه هشتم- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۴۱۵۴‏
سایت: http://iran.mfa.gov.ge/index.php?
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت كوبا (Cuba)
آدرس: مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک ‏‏۱۸‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏
سایت: http://emba.cubaminrex.cu/
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏

سفارت مالزي (Malaysia)
آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏
تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱
فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏
سایت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/
ایمیل: malthran@kln.gov.mymalthran@kln.gov.my
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت ليبي (Libya)
آدرس: کامرانیه جنوبی- نرسیده ‏به کوه نور- بن‌بست ‏مریم- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۳۵۵۰۵‏، ‏۲۲۲۳۵۸۱۲‏، ‏۲۲۲۰۱۶۷۷‏
فکس: ‏۲۲۲۳۶۶۴۹‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت لهستان (Poland)
آدرس: خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲
فکس: ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏
سایت: http://www.teheran.polemb.net

سفارت مغرب (Morocco)
آدرس: باهنر (نیاوران)- خیابان ‏جهانشاهی- کوچه ‏چکاوک- پلاک ۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۴۸۴۵‏
فکس: ‏۲۲۸۱۳۸۲۹‏
سایت: http://www.sefaratmaghreb.com

دفتر حفاظت ‏منافع مصر (Egypt)
آدرس: شریعتی- بعد از پل ‏رومی- کوچه رضایی- ‏پلاک ۸‏
تلفن: ‏۲۲۲۰۵۲۰۲‏، ‏۲۲۲۴۲۲۶۸‏، ‏۲۲۲۱۴۸۸۳‏
فکس: ‏۲۲۲۴۲۲۹۹‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۱۲‏

سفارت مجارستان (Hungary)
آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت نيجريه (Nigeria)
آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش کوچه ‏رامیان- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏
فکس: ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏
سایت: http://www.nigerianiniran.com
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت نروژ (Norway)
آدرس: لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏
فکس: ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏
سایت: http://www.norway-iran.org

سفارت مكزيك (Mexico)
آدرس: آفریقا(جردن)- خیابان ‏گلفام- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶، ۲۲۰۵۷۵۹۰، ۲۲۰۱۲۹۲۱
فکس: ‏۲۲۰۵۷۵۸۹‏
سایت: http://www.sre.gob.mx/iran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏

سفارت ونزوئلا (Venezuela)
آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۲۲‏
تلفن: ۹-۲۲۰۳۶۳۱۷
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۷- ۹ و پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت واتيكان (Vatican)
آدرس: خيابان نوفل لوشاتو- ‏نبش چهارراه رازي- ‏پلاک۸۴‏
تلفن: ‏۶۶۴۰۳۵۷۴‏
فکس: ‏۶۶۴۱۹۴۴۲‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۳/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت نيوزيلند (New Zealand)
آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏
فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏
سایت: http://www.nzembassy.com/iran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت يمن (Yemen)
آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏
تلفن: ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲‏
فکس: ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت هند (India)
آدرس: خیابان دکتر بهشتی- خیابان میرعماد- خیابان نهم- پلاک ۲۲
تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳
فکس: ‏۸۸۷۵۵۹۷۳‏
سایت: http://www.indianembassy-tehran.ir

سفارت هلند (Netherlands)
آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏
فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏
سایت: http://iran.nlembassy.org
روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏

سفارت يونان (Greece)
آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏
فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰‏ 

 

Scroll to top